Khoá đào tạo “Động lực và gắn kết nguồn nhân lực”

Ngày 19-20/11/2018 tại Đà Nẵng, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Hiệp Hội Tu nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại và Hợp tác bền vững Nhật Bản (AOTS) tổ chức hội thảo với chủ đề “Động lực và gắn kết nguồn nhân lực”. Tham dự hội thảo tại Đà Nẵng có gần 50 đại biểu là các lãnh đạo, quản lý cấp trung và các nhân viên từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trên địa bàn miền Trung. Hội thảo được Giáo sư Tatsunobu Maita- Giám đốc, CEO công ty HR Business Partner Inc, Nhật Bản chia sẻ các nội dung như: • 4 khuynh hướng khiến con người làm việc • Các ví dụ cụ thể từ các công ty nổi tiếng Nhật bản • Phản ánh kinh nghiệm trên nền tảng động lực khác nhau. • Phương pháp khoa học để tăng cường sự gắn kết tổ chức Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi, tìm hiểu và trao đổi những thông tin cần thiết cũng như có cái nhìn toàn cảnh về phương thức hoạt động, môi trường làm việc và phương thức quản lý nguồn nhân lực Nhật bản, cách tạo nên sự thành công của các doanh nhân Nhật Bản, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Buổi Hội thảo đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17h ngày 20/11/2018.

Click view Image