Khoá đào tạo: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong môi trường công vụ

Sáng ngày 31/10, Sở Nội Vụ phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng đã khai giảng Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong môi trường công vụ” từ ngày 31/10 – 28/11/2021 cho gần 40 cán bộ, công chức, viên chức đến từ các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND.

 

Click view Image