Hội thảo: Ứng dụng AI- sáng tạo và tối ưu hóa nhằm nâng cao năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp

Ngày 24-25/11/2023 tại Huế, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức hội thảo: Ứng dụng AI- sáng tạo và tối ưu hóa nhằm nâng cao năng suất và chất lượng trong doanh nghiệp. Hội thảo có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp trên địa bàn

Click view Image