Hội thảo trực tuyến “Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) – Nâng cao nhận thức và năng lực cho khu vực tư nhân”

Sáng ngày 06/10/2021, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Dự án Tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) – Nâng cao nhận thức và năng lực cho khu vực tư nhân” với 2 đầu cầu tại VCCI Đà Nẵng và Văn phòng Dự án, cùng hơn 160 điểm cầu là các doanh nghiệp tại khu vực Miền Trung.

Tại đây, chuyên gia Dự án đã trình bày các cam kết chính trong Hiệp định TFA và báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp Miền Trung về tạo thuận lợi thương mại nói chung và Hiệp định TF nói riêng. Ở phần trao đổi – thảo luận của Hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đã tham gia rất sôi nổi, thể hiện sự quan tâm của mình đến chủ đề này thông qua việc nêu lên những thắc mắc và đặt nhiều câu hỏi cho hai Diễn giả về tạo thuận lợi thương mại và về khảo sát nêu trên. Doanh nghiệp tham dự đã có cơ hội nắm bắt được các nội dung của TFA, hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của họ trong việc thực thi Hiệp định, để từ đó có thể tận dụng tối đa những lợi ích mà TFA mang lại.

Click view Image