Hội thảo: Thúc đẩy cam kết thực hành sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và các nguy cơ gây mất đa dạng sinh học trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ

Sáng ngày 12/8/2022 tại Bình Định, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) – Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (Văn phòng PTBV) phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) và VCCI Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy cam kết thực hành sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và các nguy cơ gây mất đa dạng sinh học trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ”.

Khai mạc Hội thảo là bà Đồng Thị Ánh – Ủy viên BCH VCCI, Tổng giám đốc Tổng công ty Pisico Bình Định. Thông qua hội thảo Bà mong rằng nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, DN về sản xuất và tiêu dùng bền vững, huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần xã hội trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ.

Click view Image