Hội thảo: “KINH DOANH, QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO CÔNG TY HOA KỲ: Chắt lọc Tri thức & Kinh nghiệm cho Managers, CEO và Doanh chủ VIỆT”.

Ngày 03/7/2022, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với JBMC tổ chức Hội thảo: “KINH DOANH, QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO CÔNG TY HOA KỲ: Chắt lọc Tri thức & Kinh nghiệm cho Managers, CEO và Doanh chủ VIỆT”.

Hội thảo được chia sẻ bởi NCS. Tiến sĩ Nguyễn Phú Tân – Nguyên Tổng Giám đốc FPT Shop và ông Hồ Quốc Thân – CEO Kênh truyền hình INVEST TV, Giám đốc TT Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo VN – ASEAN.

Click view Image