Hội thảo: “Định giá sáng chế và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ: Quy định của pháp luật, thực tiễn triển khai tại Việt Nam”

Ngày 30/06/2022, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Định giá sáng chế và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ: Quy định của pháp luật, thực tiễn triển khai tại Việt Nam”.

Click view Image