Hội thảo “Chia sẻ kiến thức về cải thiện môi trường kinh doanh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
🎉🎉🎉 Ngày 23/11/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức hội thảo “Chia sẻ kiến thức về cải thiện môi trường kinh doanh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
Tại hội thảo, ông Hồ Anh Tuân – Phó Giám đốc VCCI miền Trung – Tây Nguyên đã chia sẻ các thông tin về chỉ số PCI và hoạt đông cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.
Click view Image