Hội nghị Hội viên khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 11/12/2021 VCCI Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Hội viên khu vực Miền Trung – Tây Nguyên với hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội trường VCCI Đà Nẵng và trực tuyến trên nền tảng zoom.

Hội nghị đã hiệp thương chọn cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII. Thảo luận đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị VCCI và dự thảo Điều lệ VCCI sửa đổi.

Click view Image