Hội nghị: Công bố kế quả DDCI Quảng Nam 2023

🌟Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Công bố kế quả DDCI Quảng Nam 2023 với hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo của Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tham dự. Với vai trò là đơn vị tư vấn và triển khai, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên đã trình bày về kết quả và đưa ra các giải pháp, khuyến nghị cho địa phương.

 

Click view Image