Hội nghị: Công bố chỉ số DDCI năm 2021 và kế hoạch khắc phục chỉ số PCI năm 2022

Ngày 15/7/2022, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố chỉ số DDCI năm 2021 và kế hoạch khắc phục chỉ số PCI năm 2022. Đại diện VCCI Đà Nẵng, ông Hồ Anh Tuân – Phó Giám đốc đã trình bày kết quả DDCI Gia Lai năm 2021. VCCI Đà Nẵng là đơn vị tư vấn triển khai DDCI cho tỉnh Gia Lai.

Click view Image