Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo các bộ, ngành đến thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam

Chiều ngày 07/10/2021, Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo các bộ, ngành đến thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân Việt Nam. Với hơn 100 đại biểu đại diện giới doanh nhân tại điểm cầu Hà Nội và trên 300 đại biểu tại 10 điểm cầu các Chi nhánh, Văn phòng đại diện trong hệ thống VCCI.

Click view Image