Đón tiếp đoàn Phòng thương mại và Công Nghiệp Nam Thuringen ( IHK Sudthuringen) và các doanh nghiệp từ CHLB Đức

✨✨✨Ngày 20/04/2023, VCCI Đà Nẵng cùng các doanh nghiệp địa phương đón tiếp Đoàn đại biểu bao gồm đại diện của Phòng thương mại và Công Nghiệp Nam Thuringen ( IHK Sudthuringen) và các doanh nghiệp từ CHLB Đức sang thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh

Click view Image