Diễn đàn kinh tế tài chính 2023: Huy động các nguồn lực Phát triển nhanh, bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Chiều 17/03/2023, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp với VCCI Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Kinh tế – Tài chính 2023 với chủ đề: “Huy động các nguồn lực phát triển nhanh, bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Click view Image