Chương trình Nâng cao năng lực trong công tác quản trị nguồn nhân lực thời kỳ hậu Covid 19 và Tham vấn thành lập Câu lạc bộ nhân sự Miền Trung

Ngày 13-14/5/2022, được sự hỗ trợ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), VCCI Đà Nẵng tổ chức chương trình Nâng cao năng lực trong công tác quản trị nguồn nhân lực thời kỳ hậu Covid 19 và Tham vấn thành lập Câu lạc bộ nhân sự Miền Trung. Chương trình thu hút hơn 70 người tham dự.

Click view Image