Tiếp đoàn Công ty Osumi (Thành phố Yokomama, Nhật bản)

Ngày 22/12/2022, Chủ tịch Công ty Osumi ( Thành phố Yokomama, Nhật bản) đến thăm và làm việc với VCCI Đà Nẵng.

Click view Image