Buổi làm việc: Hội Doanh nhân Nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế

Chiều ngày 14/7/2023, Đại diện Lãnh dạo VCCI Đà Nẵng cùng đoàn cán bộ đã đến thăm và làm việc tại Hội Doanh nhân Nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế nhằm nắm bắt kịp thời về tình hình SXKD của doanh nghiệp hội viên trong thời gian vừa qua cũng như lắng nghe một số nội dung đề xuất, kiến nghị của Hội đối với VCCI nói chung và VCCI Đà Nẵng nói riêng về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mà đặt biệt là doanh nghiệp do Nữ lãnh đạo trên địa bàn Thừa Thiên – Huế, đồng thời qua buổi làm việc Lãnh đạo 2 đơn vị cũng đã trao đổi về những cơ hội hợp tác giữa hai bên trong triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên trong thời gian đến. Tiếp đoàn có bà Đặng Thị Dương – Chủ tịch và một số doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân Nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

Click view Image