AmCham thăm và làm việc tại VCCI Đà Nẵng ngày 6.3.2020

Click view Image