Khóa đào tạo: “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu thông qua tìm kiếm khách hàng quốc tế” ngày 22/9
Ngày 22/9/2023, VCCI Miền Trung- Tây Nguyên tổ chức khóa đào tạo: “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu thông qua tìm kiếm khách hàng quốc tế”.
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn các kênh, công cụ tìm kiếm bạn hàng quốc tế, cũng như những ưu và nhược điểm khi làm việc trực tiếp với các công ty thương mại hay thông qua hình thức môi giới thương mại từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh xuất nhập khẩu, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp khi kinh doanh quốc tế
Click view Image