KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG, ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

Nhằm nâng cao Kỹ năng đàm phán thương lượng của doanh nghiệp trong kinh doanh, đồng thời chuyển giao cho doanh nghiệp một “công nghệ”, bao gồm: Tư duy và Nhận thức, Phương pháp và Công cụ với những tình huống thực tế để bạn có thể dễ dàng thành công trong mọi cuộc giao dịch. Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức Khóa đào tạo:

“KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG, ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH”

  1. 1. Thời gian: Ngày 18 tháng 6 năm 2022
  2. 2. Địa điểm: VCCI Đà Nẵng, 26 Hồ Nguyên Trừng, Tp. Đà Nẵng.
  3. 3. Thành phần tham dự:

– Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp;

– Đội ngũ quản lý câp trung (Giám đốc chức năng, Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp)

– Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này;

  1. 4. Giảng viên: Tiến sĩ Lê Thị Ánh Nguyệt, Trưởng phòng Pháp chế và Tuân thủ Đại học Fulbright Việt Nam.
  2. 5. Nội dung chính:

– Phần I. Vai trò và các hình thức đàm phán thương lượng

– Phần II. Quy trình và chiến thuật trong đàm phán thương lượng

– Phần III. Những yếu tố rào cản ảnh hưởng đến đàm phán thương lượng và phương thức tháo gỡ

– Phần IV. Những lưu ý quan trọng không thể thiếu trong đàm phán thương lượng

  1. 6. Kết quả đạt được:

– Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh;

– Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng,  nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao;

– Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu;

– Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán;

– Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán.

  1. 7. Phí tham dự:

– 700.000đ/ học viên/khóa (dành cho DN là hội viên VCCI)

– 1.000.000đ/học viên/khóa (dành cho DN chưa là hội viên VCCI).

=> Để đảm bảo công tác tổ chức, vui lòng đăng ký tại đây trước ngày 15/06/2022.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ: anh Như Duy – Phòng Pháp chế 

Điện thoại: 0236.3835654/ 0901.111.949;

Email: duymn-dn@vcci.com.vn.