[Quảng Nam] Dành hơn 36,4 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký Quyết định 1173 ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

z4767981287105_3952232ca46cd5746c2a342ee86e28e6.jpg
Tỉnh Quảng Nam quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số. TRONG ẢNH: Một góc Trung tâm dữ liệu tỉnh. Ảnh: T.Đ

Hệ thống hạ tầng mạng tại các sở, ban, ngành được trang bị không đồng bộ và xuống cấp, thiết bị mạng dùng để kết nối mạng nội bộ có cấu hình thấp, không có khả năng đảm bảo an toàn bảo mật đáp ứng theo yêu cầu công việc và tiêu chuẩn.

Trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều phần mềm ứng dụng được triển khai theo hướng dùng chung, phải xử lý dữ liệu lớn. Để triển khai nâng cấp hệ thống mạng, hạ tầng công nghệ thông tin các cơ quan đơn vị đảm bảo đồng bộ, kết nối thông suốt với hệ thống mạng WAN của tỉnh, việc triển khai thực hiện nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.

Trong đó, nội dung thiết bị nâng cấp chủ yếu là máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy scan, Firewall, Access Switch, hệ thống mạng LAN, hệ thống Wifi, hệ thống server và các thiết bị phụ trợ khác.

Phạm vi thực hiện tại các sở, ban, ngành và các cơ quan khối Đảng, hội, đoàn thể cấp tỉnh. Tổng kinh phí dự kiến là hơn 36,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2024 – 2026.

Theo Báo Quảng Nam