Kế hoạch hoạt động tháng 12/2021

Bên cạnh các hoạt động dự kiến như trên, VCCI Đà Nẵng còn triển khai các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tư vấn pháp luật kinh doanh, pháp luật lao động, các hiệp định FTA và chuyển đổi số.

Xây dựng kế hoạch và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai. Thực hiện góp ý văn bản pháp luật của các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.

Liên hệ VCCI Đà Nẵng để biết thêm chi tiết về các hoạt động.