Hội thảo “Nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về tác động của ô nhiễm từ rác thải nhựa và cách để giảm thiểu nhựa tại các doanh nghiệp”

 

Hiện nay, phát triển kinh tế theo hướng tuần hoàn, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường đang là xu thế tất yếu của xã hội. Kinh tế tuần hoàn vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời vừa góp phần bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho xã hội. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức về ô nhiễm rác thải nhựa và góp phần thay đổi thái độ, hành vi của cộng đồng, qua đó hạn chế sử dụng và giảm rác thải nhựa dùng một lần ra môi trường, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức Hội thảo:

 

Nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về tác động của ô nhiễm từ rác thải nhựa và cách để giảm thiểu nhựa tại các doanh nghiệp

 

+ Thời gian   : 8h00 – 12h00, ngày 04/12/2020

+ Địa điểm    : Hội trường khách sạn Mường Thanh

270 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

+ Chương trình dự kiến: tại đây

+ Phí tham dự: Miễn phí

+ Link đăng ký: tại đây

(Đối với đại biểu ngoại tỉnh, VCCI Đà Nẵng sẽ hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở)

Quý Doanh nghiệp vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 01/12/2020

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Chị Trần Thị Thùy Linh

Điện thoại: 0236.3835654/ 0825.373.777.