Từ ngày 1/7/2021, hàng hóa nhập khẩu vào EU sẽ áp dụng theo quy định mới

Theo quy định mới của Liên minh châu Âu (EU), kể từ ngày 1/7/2021, tất cả hàng hoá được đưa vào EU có nguồn gốc giao hàng từ nước thứ ba đều thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) và phải khai báo hải quan.

Ảnh minh họa

Quy định này áp dụng với cả hàng hoá được đặt từ các cửa hàng trực tuyến ở nước ngoài. Trên thực tế, thủ tục mua hàng hoá trực tuyến thường được coi là tương đối dễ dàng, nhưng từ khi quy định mới được áp dụng thì tất cả các mặt hàng này sẽ đều bị ảnh hưởng.

Trước đây, những loại hàng có giá trị thấp được đặt từ nước ngoài có thể được coi là không đáng kể. Tuy nhiên, theo quy định mới, một người đặt những mặt hàng như vậy từ nay sẽ phải cộng thêm khoản chi phí về thuế và lệ phí hải quan vào giá thành cuối cùng, cũng như phải tính đến các chi phí vận chuyển và phí khác có liên quan. Và từ ngày 1/7/2021, những chuyến hàng có giá trị thấp tối đa là 22 Euro nhập khẩu từ bên ngoài EU cũng sẽ phải chịu thuế VAT và khai báo hải quan.

Để thực hiện tốt quy định mới, người khai hải quan cần bám sát những nguyên tắc quan trọng theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan. Trước hết, người mua cần xác định rõ nước gửi hàng. Một số cửa hàng trực tuyến có thể đặt tại châu Âu nhưng trên thực tế hàng hoá được gửi từ bên ngoài lãnh thổ EU. Nước gửi hàng là yếu tố thông tin quan trọng để quyết định thông quan.

Cũng liên quan đến thuế, việc xác định số tiền thuế VAT cần được tính đến khi mua hàng. Nếu người bán đã đăng ký trên hệ thống thuế giá trị gia tăng của EU (IOSS) thì thuế VTA mà người mua trả đã được tính vào giá bán hàng trực tuyến. Điều này có thể xảy ra với số hàng trị giá tối đa 150 Euro.

Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục thông quan cũng là yếu tố phải xem xét. Nếu thuế VAT được thanh toán tại thời điểm mua hàng thì công ty vận tải có thể thực hiện thủ tục hải quan đại diện cho người mua. Theo hướng dẫn của công ty vận tải, nếu cửa hàng trực tuyến không cộng thuế VAT hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 150 Euro, người mua hàng phải trực tiếp làm thủ tục hải quan cũng như nộp tiền thuế và lệ phí hải quan phát sinh.

Yếu tố quan trọng cuối cùng của giao dịch mua hàng là thời điểm hàng đến. Tất cả hàng hoá được gửi từ bên ngoài EU phải được khai báo và nộp thuế VAT nếu giao hàng vào ngày 1/7/2021 hoặc sau thời hạn này. Thời điểm đặt hàng không được dùng làm căn cứ để tính thuế và lệ phí trong trường hợp này.

Theo Tạp chí Công thương