[Quảng Trị] Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu

Thời gian qua, Trung tâm Quản lý Cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp các ngành chức năng trong việc điều hành linh hoạt các hoạt động tại các cửa khẩu quốc tế (CKQT), hỗ trợ các lực lượng, doanh nghiệp (DN) trong việc thông thương hàng hóa, phương tiện xuất, nhập khẩu (XNK) và xuất, nhập cảnh (XNC). Đặc biệt, Trung tâm Quản lý Cửa khẩu đã thực hiện tốt việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, góp phần bổ sung ngân sách tái đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội.

Nhân viên Trung tâm Quản lý Cửa khẩu thực hiện thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện tại CKQT La Lay – Ảnh: H.T

Hiện nay, hoạt động vận tải hàng hóa XNK, quá cảnh qua các CKQT Lao Bảo và La Lay đa dạng hơn trước, bao gồm nguyên liệu, hàng hóa từ các nước Canada, Mỹ, Trung Quốc và các tỉnh, thành phố trong nước vận chuyển đến các CKQT làm thủ tục để qua Lào, Thái Lan; những nguyên liệu, mặt hàng tiêu dùng từ Thái Lan, Lào về các tỉnh, thành phố khác trong nước và ra nước ngoài cũng qua CKQT Lao Bảo.

Trong đó có nhiều mặt hàng đem lại nguồn thu ngân sách cao như: xuất khẩu đường, phân bón, vật liệu xây dựng và nhập khẩu gỗ các loại, cao su, nước tăng lực, đường, thạch cao, than đá… 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch XNK hai chiều qua các CKQT trên địa bàn tỉnh đạt 318,166 triệu USD (CKQT Lao Bảo đạt 191 triệu USD, CKQT La Lay đạt 127,161 triệu USD), tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động XNC hành khách đạt 324.549 lượt khách, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước; phương tiện vận tải XNC đạt 142.512 lượt, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Dự ước lưu lượng hàng hóa qua 2 cửa khẩu năm 2023 khoảng 285.000 lượt phương tiện, trong đó CKQT Lao Bảo 170.000 lượt; CKQT La Lay 115.000 lượt phương tiện.

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Nguyễn Văn Công cho biết, trung tâm đã phối hợp với các ngành chức năng tại cửa khẩu chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác quản lý điều hành, tăng cường hợp tác kinh tế, đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng hai bên CKQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC qua cửa khẩu và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Nhất là tại CKQT La Lay, trong điều kiện hạ tầng đang trong quá trình đầu tư xây dựng, nhưng với lưu lượng hàng hóa và phương tiện tăng đột biến, trung tâm đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng điều tiết phương tiện, khắc phục, sửa chữa hạ tầng và đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực cửa khẩu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn là một trong những DN thường xuyên thông quan hàng hóa tại CKQT La Lay. Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, công ty lựa chọn vận chuyển mặt hàng than đá qua CKQT La Lay, bình quân mỗi ngày có từ 150 – 200 chuyến xe qua cửa khẩu.

Anh Trần Nam Khánh, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía các lực lượng chức năng tại CKQT La Lay khi thực hiện các hoạt động XNK. Các thủ tục thông quan hàng hóa được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, giúp đơn vị giảm tối đa chi phí phát sinh. Trong đó, cán bộ, nhân viên trung tâm đã thường xuyên trao đổi, phổ biến các chính sách mới, giúp DN yên tâm thực hiện các hoạt động XNK qua địa bàn”.

Hằng tháng, hằng quý, trung tâm và các lực lượng chức năng tại các cặp CKQT Lao Bảo – Densavan (Lào) và CKQT La Lay – La Lay (Lào) tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất nhằm trao đổi thông tin, báo cáo giữa các ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK và thông thương hàng hóa.

Đồng thời, tổ chức cuộc họp về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tại CKQT La Lay. Chủ động phối hợp các ngành tại cửa khẩu triển khai các phương án, kế hoạch dự phòng, ứng phó với dịch bệnh, thiên tai; lên kế hoạch, phương án tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của các ngành chức năng.

Bên cạnh việc tập trung cho công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng tại khu vực các cửa khẩu, xây dựng và triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa và nâng cấp một số hạng mục phục vụ hoạt động tại cửa khẩu, Trung tâm Quản lý Cửa khẩu còn phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án “Xây dựng cơ sở hạ tầng tại CKQT La Lay” nhằm tạo điều kiện thông quan hàng hóa qua cửa khẩu cũng như hoàn thiện tổng hợp về cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu.

Ngày 28/3/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Theo đó, đã bổ sung thêm danh mục phí mới đối với phương tiện chở hàng tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

Sau khi Nghị quyết số 25 được ban hành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Cửa khẩu phối hợp các ngành chức năng tại các CKQT và các đơn vị có liên quan tổ chức thông báo, phổ biến cho các ngành tại cửa khẩu và các DN, chủ phương tiện qua lại 2 CKQT Lao Bảo và La Lay, cũng như cửa khẩu phía bạn Lào được biết và chuẩn bị các công tác liên quan để triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu quả.

Từ tháng 5/2023, Trung tâm Quản lý Cửa khẩu đã chính thức thu phí theo Nghị quyết số 25 và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Trong 6 tháng đầu năm 2023, thu phí tại các CKQT Lao Bảo và La Lay đạt trên 28,855 tỉ đồng; trong đó, CKQT Lao Bảo đạt trên 24,489 tỉ đồng; CKQT La Lay đạt trên 4,365 tỉ đồng. Dự kiến thu phí năm 2023 đạt 70 tỉ đồng.

Thời gian tới, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tiếp tục tập trung các giải pháp đảm bảo hạ tầng, môi trường, tạo điều kiện thông thương hàng hóa nhanh chóng, kịp thời tại khu vực cửa khẩu. Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan sớm hình thành các địa điểm sang hạ tải, trung chuyển hàng hóa qua các CKQT Lao Bảo và La Lay.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng bãi chờ xuất và đề xuất sớm đầu tư bãi trung chuyển, hạ tải trong CKQT Lao Bảo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong giao thương hàng hoá qua cửa khẩu. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các lực lượng, đơn vị có liên quan trong khu vực cửa khẩu tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu theo nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Theo Báo Quảng Trị