Mỗi ngày có hơn 450 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2024

Tháng 1/2024 có số doanh nghiệp thành lập mới tăng đến gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 1/2024, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 27.335 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2024 là 13.536 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý đây cũng là tháng 1 có doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất đoạn 2018 – 2024.

Cũng theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1/2024 là 370.101 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 151.451 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 4.380 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong tháng 1/2024, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2023, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 218.650 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 1/2024 đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 13/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có: Hoạt động dịch vụ khác, tăng 64,4%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí, tăng 48,7%; Vận tải kho bãi, tăng 44,3%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy, tăng 34,6%; Công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 31,9%…

Các ngành ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023: Thông tin và truyền thông, giảm 0,5%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, giảm 1,7%; Sản xuất phân phối, điện, nước, gas, giảm 8,3%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống, giảm 10,2%…

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2024 là 13.799 doanh nghiệp, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 6/17 lĩnh vực, cụ thể: Kinh doanh bất động sản với 645 doanh nghiệp, tăng 29,3%; Thông tin và truyền thông với 355 doanh nghiệp, tăng 11,6%; Công nghiệp chế biến, chế tạo với 1.758 doanh nghiệp, tăng 6,9%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản với 216 doanh nghiệp, tăng 5,9%.

Mỗi ngày có hơn 450 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2024 - Ảnh 1.Tháng 1/2024 có số doanh nghiệp thành lập mới tăng đến gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong chiều ngược lại, trong tháng 1/2024 cả nước cũng ghi nhận có 53.888 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn, chiếm 81,5%. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 43.925 doanh nghiệp, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong tháng 1 năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 19.611 doanh nghiệp, chiếm 44,6%; tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ dưới 10 tỷ đồng với 39.625 doanh nghiệp, chiếm 90,2%, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 7.798 doanh nghiệp, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2023. Số doanh nghiệp giải thể là 2.165 doanh nghiệp, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Trang VTV.VN