Quy định về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp của Hợp tác xã đã ngưng hoạt động

Bộ Tài chính vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre về xóa nợ đối với những hợp tác xã (HTX) đã ngưng hoạt động, thuộc diện giải thể nhưng không còn tài sản để thanh lý, không còn khả năng trả nợ thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre, cần có giải pháp xóa nợ đối với những HTX đã ngưng hoạt động, thuộc diện giải thể nhưng không còn tài sản để thanh lý, không còn khả năng trả nợ thuế để những HTX này được giải thể, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước, cũng như xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể.

Nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển tới trước Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến vấn đề cử tri quan tâm, Điều 65 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH11 ngày 20/11/2012 của Quốc hội) quy định rõ về các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt và Điều 85 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định rõ các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Bộ Tài chính cho biết, thời điểm trước ngày 01/7/2020, các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp của HTX đã ngưng hoạt động, thuộc diện giải thể nhưng không còn tài sản để thanh lý, không còn khả năng trả nợ thuế và cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, đồng thời các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi thì thuộc đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo Tạp chí Tài chính