Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Chư Păh, huyện Ia Grai và phê duyệt phương án giá nước sạch của Trạm cấp nước và Dịch vụ đô thị huyện Chư Păh, Đội Quản lý Trật tự đô thị, Xây dựng, Môi trường huyện Ia Grai sản xuất và cung ứng…

Ngày 30/5/2024, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên nhận được Công văn số 1688/STC-QLGCS của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Chư Păh, huyện Ia Grai và phê duyệt phương án giá nước sạch của Trạm cấp nước và Dịch vụ đô thị huyện Chư Păh, Đội Quản lý Trật tự đô thị, Xây dựng, Môi trường huyện Ia Grai sản xuất và cung ứng… (viết tắt là dự thảo)
VCCI Đà Nẵng kính đề nghị quý Doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến với Dự thảo trên.
Trân trọng!

*** Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ: Phòng Pháp chế – VCCI Đà Nẵng (Điện thoại: 02363. 835654)