VCCI: Đồng hành, “kiến tạo” cơ chế phát triển

VLA mong muốn có thêm nhiều cơ hội hợp tác với VCCI phát triển doanh nghiệp logistics với các trọng tâm là chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Trao đổi với DĐDN, ông Đào Trọng Khoa – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đánh giá, VCCI có vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành và phát triển doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics nói riêng, đặc biệt với các vấn đề phản biện, xây dựng chính sách.

Ông Đào Trọng Khoa – Phó chủ tịch thường trực VLA nhấn mạnh, VCCI có vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành và phát triển doanh nghiệp.

– Xin ông cho biết ông đánh giá thế nào về vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong việc thúc đẩy, đồng hành phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp logistics nói chung và VLA thời gian qua?

VCCI có vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics nói riêng. Chính vì vậy ngay từ khi thành lập VLA đã nhận thức được tầm quan trọng này của VCCI nên năm 1994 VLA đã trở thành thành viên chính thức và tích cực của VCCI. Hiện nay, Chủ tịch VLA là Trưởng Nhóm công tác Logistics đồng thời là ủy viên Ban chấp hành của VCCI .

Với vai trò thúc đẩy và đồng hành của doanh nghiệp logistics Việt Nam và VLA trong thời gian qua, VCCI đã cùng hoạt động theo phương châm “đồng hành, đồng tiến” và đạt được nhiều kết quả cụ thể tích cực. Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp logistics hoạt động trên nhiều lĩnh vực có hiệu quả là đặc điểm nổi bật của VCCI trong thời gian qua. Góp phần nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp nghề nghiệp với việc phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

– Với nền tảng hợp tác chặt chẽ trong những năm vừa qua, VLA và VCCI đã triển khai tích cực những hoạt động gì để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp? Hiệp hội có những kỳ vọng gì về việc hợp tác với VCCI trong thời gian tới? Những lĩnh vực trọng tâm hai bên cần chú trọng?

Trên cơ sở hợp tác chặt chẽ “hai bên cùng có lợi”, VCCI và VLA đã tập trung vào việc hợp tác phản biện, xây dựng chính sách với Nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp hội viên. Đồng thời phát triển ngành dịch vụ và doanh nghiệp logistics trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, lấy doanh nghiệp và lợi ích của doanh nghiệp là trọng tâm của công tác phản biện chính sách. Cụ thể trong nhiều hoạt động đó nổi bật là việc hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, chính sách thuế và các chính sách khác mà nổi bật là trong thời gian dịch COVID 19, đồng thời giúp khôi phục sản xuất sau đại dịch.

VCCI cũng hỗ trợ các đề xuất, kiến nghị của VLA trong việc giải quyết khó khăn về giá điện, thuế, phí hạ tầng cảng biển. Theo đó, đề xuất với thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh trong việc giảm chi phí cảng biển mang lại lợi ích thiết thực được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt, trong mấy năm qua VLA và VCCI đã hợp tác có hiệu quả trong việc tổ chức các Diễn đàn phát triển logistics, xây dựng chiến lược logistics ở các địa phương, nổi bật là các Diễn đàn lớn, có tiếng nói và chuyên môn cao, khẳng định được uy tín với cộng đồng doanh nghiệp như Diễn đàn “Liên kết phát triển Logistics Hải Phòng” tại TP Hải Phòng, Diễn đàn “Logistics cho nông sản Đồng bằng sông Cửu Long” tại TP Cần Thơ, Diễn đàn “Logistics Việt Nam – chuyển mình phát triển” tại TP Hồ Chí Minh…

VLA cũng mong muốn có thêm nhiều cơ hội hợp tác với VCCI phát triển doanh nghiệp với các trọng tâm là chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và phát triển doanh nghiệp bền vững.

VCCI và VLA đã hợp tác có hiệu quả trong việc tổ chức các Diễn đàn phát triển logistics, xây dựng chiến lược logistics ở các địa phương.

-VLA có đề xuất kiến nghị thế nào với VCCI trong việc tăng cường mối quan hệ với các Hiệp hội trong đó có VLA cũng như thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp logistics phát triển?

Để tăng cường hợp tác đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ logistics vượt qua khó khăn hiện nay, tạo đột phá trong giai đoạn tới, VLA đề nghị VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp dịch vụ logistics trong công tác tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp logistics, tạo nên sức mạnh trong phục hồi kinh tế. Cụ thể gắn hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu với hoạt động logistics ngay từ những giai đoạn đầu, thực hiện logistics xanh, gắn logistics với chuyển đổi số, với sản xuất nhất là hàng nông thủy sản.

Bên cạnh đó, VCCI cần tăng cường hơn hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp logistics trong việc thực hiện chính sách mới, khôi phục sản xuất, tuyên truyền phản biện chính sách và biểu dương các doanh nghiệp điển hình, phổ biến kinh nghiệm quản trị, đổi mới sáng tạo, để cùng nhau phát triển. Tập trung vào khuyến khích doanh nghiệp logistics chuyển đổi số cùng doanh nghiệp sản xuất củng cố và phát triển chuỗi cung ứng trong tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, tạo ra thị trường mới tiềm năng.

Xin cảm ơn ông!

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp