[Gia Lai] Khảo sát nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 1637/SKHĐT-TTXTĐT gửi các đơn vị: Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nữ doanh nhân, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội vận tải, UBND các địa phương phối hợp khảo sát nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ mới phát triển quốc tế KTS Việt Nam tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Ảnh Hà Duy

Theo đó, trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có chuyên môn tổ chức 4 khóa đào tạo, gồm: khởi sự kinh doanh (với các chuyên đề tổ chức tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự; chuyển đổi số liên quan đến khởi sự doanh nghiệp); quản trị doanh nghiệp cơ bản (với các chuyên đề: quản trị hệ thống thông tin nội bộ; chuyển đổi số để quản trị doanh nghiệp); quản trị doanh nghiệp chuyên sâu (với các chuyên đề: đào tạo giám đốc sản xuất về quản trị hệ thống thông tin nội bộ; đào tạo giám đốc kinh doanh về chuyển đổi số liên quan đến quản trị doanh nghiệp); hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trực tiếp tại các doanh nghiệp sản xuất, chế biến.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị làm cầu nối, gửi thông tin (gồm phiếu khảo sát nhu cầu các khóa đào tạo nguồn nhân lực; phiếu đăng ký tham gia khóa đào tạo) đến các đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh để có cơ sở triển khai.

Theo Báo Gia Lai