[Quảng Ngãi] Ưu đãi về thuế cho hợp tác xã

Để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi về thuế đối với các HTX, nhất là đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Qua đó, giúp khu vực kinh tế này ngày càng phát triển bền vững.

Các sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Liên (Sơn Tây) được bày bán tại cửa hàng SonTay mart (TP.Quảng Ngãi).
Các sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Liên (Sơn Tây) được bày bán tại cửa hàng SonTay mart (TP.Quảng Ngãi).

Nhiều chính sách ưu đãi
Trong các chính sách hỗ trợ về thuế đối với khu vực kinh tế hợp tác, HTX thì có 2 chính sách thuế quan trọng nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Hiện nay, HTX được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông, thủy sản, sản xuất muối; thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với thuế GTGT, hiện nay chính sách thuế GTGT đối với các HTX được tập trung ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đối với những sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến. Cụ thể, sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của HTX tự sản xuất, đánh bắt bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đồng thời, áp dụng mức thuế suất 5% đối với HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra, HTX nông nghiệp còn được ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài, tiền thuê đất. Để hỗ trợ, giúp cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời chính sách thuế, ưu đãi thuế cho HTX nông nghiệp, mới đây Cục Thuế tỉnh đã giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về chính sách ưu đãi thuế đối với HTX nông nghiệp.

Tăng cường nguồn lực cho hợp tác xã
Toàn tỉnh hiện có 235 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, lĩnh vực này đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới liên kết với doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Các HTX nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm ở nông thôn, góp phần ổn định giá dịch vụ vật tư đầu vào cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế hộ thành viên. Nhiều HTX hoạt động tín dụng nội bộ, hỗ trợ cung ứng vốn kịp thời cho hộ thành viên sản xuất, giải quyết khó khăn trong sinh hoạt, xóa tình trạng tín dụng đen trong nông thôn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Sơn Liên (Sơn Tây) Phạm Thị Trầm chia sẻ, thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, thành viên, HTX nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Nhà nước. Trong đó, các chính sách ưu đãi về thuế đã trợ lực cho HTX trong quá trình sản xuất kinh doanh, giúp HTX có thêm nguồn lực tài chính để đẩy mạnh đầu tư phát triển.

Thực tế cho thấy, những cải cách về chính sách thuế, phí đối với HTX ngày càng công khai minh bạch, phù hợp với thực tiễn đã phát huy hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo điều kiện để HTX tăng thêm nguồn tài chính, tăng tích lũy nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Theo Báo Quảng Ngãi