Chương trình: Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại – đầu tư tại Hoa Kỳ

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tại thị trường Bắc Mỹ, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp Thương vụ, Đại sứ Quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, các Cục Xúc tiến thương mại trong và nước ngoài tổ chức Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại- đầu tư tại Hoa Kỳ, cụ thể như sau:

Thông tin cụ thể chương trình: Tại đây