[Gia Lai] Tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2023. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục.

Đề cập những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Võ Quốc Hùng cho biết: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC mặc dù đã được quan tâm nhưng còn mang nặng tính hành chính. Cấp trên có văn bản gì thì cấp dưới có văn bản tương tự, dẫn đến số lượng văn bản chỉ đạo nhiều nhưng kết quả thực hiện chưa tương xứng.

Việc chỉ đạo, điều hành chưa tập trung vào trọng tâm, trọng điểm; chất lượng công tác tự kiểm tra còn hạn chế, nhiều nơi mang tính hình thức, từ đó dẫn đến việc đôn đốc, chấn chỉnh chuyển biến chậm.

Cũng theo ông Hùng, một số địa phương, đơn vị để xảy ra một số tồn tại mang tính chủ quan trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Dù đã được nhắc nhở, chấn chỉnh nhiều lần nhưng chưa xử lý dứt điểm các lỗi như: không thực hiện kết thúc trên hệ thống một cửa điện tử, dẫn đến hệ thống báo trễ hẹn; cập nhật không đầy đủ thông tin các biểu mẫu theo quy trình; việc xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành chưa đúng quy trình; việc quản lý chữ ký số của một số lãnh đạo chưa tốt…

Ngoài ra, một số địa phương, đơn vị như huyện Chư Pưh, Đak Đoa, Ia Pa có những hồ sơ chưa cập nhật vào hệ thống một cửa điện tử. Hay như tại Sở Nông nghiệp và PTNT, 1 hồ sơ tiếp nhận 2 lần dẫn đến thống kê hồ sơ trên hệ thống chưa chính xác.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: T.T

Trên lĩnh vực cải cách chế độ công vụ, tại Sở Giao thông-Vận tải và huyện Ia Grai còn tình trạng công chức chưa đảm bảo theo yêu cầu vị trí việc làm, quy định về ngạch, chức danh nghề nghiệp. Hay như huyện Ia Pa, Kông Chro chưa chuyển ngạch, chức danh nghề nghiệp cũ sang ngạch, chức danh nghề nghiệp mới theo quy định.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ký Công văn số 28/UBND-NC về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ; lấy kết quả CCHC là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức và tạo động lực đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: Căn cứ vào những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC đã được chỉ ra, chúng tôi yêu cầu UBND huyện họp, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm căn cứ xếp loại thi đua trong năm.

Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục sớm nhất những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính công hiện đại, phục vụ tốt cho lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, các địa phương, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm xong các cá nhân, tập thể cũng như xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC. Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin thêm: “Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được làm rõ trong năm 2023.

Theo đó, đối với những cơ quan, đơn vị không khắc phục sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý. Cùng với đó, chỉ đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC của tỉnh để thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chúng tôi coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong việc hiện đại bộ máy hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nên phải chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, tồn tại một cách sớm nhất”.

Theo Báo Gia Lai