[Quảng Trị] Phấn đấu khởi công Cảng hàng không Quảng Trị trong năm 2023

Cảng hàng không Quảng Trị là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu khởi công trong năm 2023.

Ngày 23/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo đó, Cảng hàng không Quảng Trị là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu khởi công trong năm 2023, việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cũng theo Thông báo Kết luận nêu trên, đến nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 2079/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà thầu thực hiện dự án thành phần 2 – Xây dựng Cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Để đảm bảo tiến độ GPMB, khởi công xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Gio Linh tập trung hoàn thiện các thủ tục làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Cụ thể, thống nhất giao UBND huyện Gio Linh làm chủ đầu tư toàn bộ dự án GPMB xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) như đề xuất của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.

Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Gio Linh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 để làm cơ sở bàn giao các hồ sơ có liên quan đến dự án GPMB cho UBND huyện Gio Linh trong tháng 9/2023.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (đối với các hạng mục di dời tái định cư và di dời 2 trường học thực hiện thẩm định theo hướng chi phí bồi thường, hỗ trợ cho đơn vị bị ảnh hưởng) trình UBND tỉnh phê duyệt theo nhiệm vụ được giao trước đó.

Được biết, dự án Cảng hàng không Quảng Trị được thực hiện tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai (huyện Gio Linh). Quy mô dự án theo quy hoạch là sân bay cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế – ICAO) và sân bay quân sự cấp II. Công suất theo quy hoạch 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là code C hoặc tương đương. Tổng số vị trí đỗ tàu bay là 5 vị trí code C (có khả năng đỗ tàu bay code E).

Dự kiến thời gian thực hiện dự án trong 50 năm, trong đó giai đoạn chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng từ năm 2021 – 2024. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn là 47 năm 4 tháng.

Theo Báo Đại Đoàn Kết