[Quảng Trị] Gần 1.153 tỉ đồng xây dựng TP. Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đông Hà.

Dự án do UBND TP. Đông Hà làm chủ đầu tư từ nguồn tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) với tổng mức đầu tư gần 1.153 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay AFD 33,8 triệu Euro (tương đương 919,87 tỉ đồng); vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại 1,5 triệu Euro (tương đương 40,82 tỉ đồng); vốn đối ứng của tỉnh Quảng trị 7,06 triệu Euro (tương đương 192,23 tỉ đồng).

Đoàn Cơ quan Phát triển Pháp khảo sát công trình đầu tư trên sông Hiếu, đoạn qua TP. Đông Hà-Ảnh: Hải Phi

Mục tiêu của dự án là xây dựng TP. Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu quy hoạch thành phố đến năm 2045; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, đảm bảo tăng trưởng xanh và ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân đô thị.

Dự án có 2 hợp phần gồm đầu tư xây dựng và hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực. Các hạng mục được triển khai gồm: Xây dựng tuyến kè và kết hợp nạo vét dòng chảy Hói Sòng, dài khoảng 4.690 m; xây dựng kè bờ Tây sông Thạch Hãn và bờ Bắc sông Vĩnh Phước, dài khoảng 7.018 m; xây dựng tuyến kè và nạo vét dòng chảy hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Trung Chỉ, dài khoảng 1.835 m mỗi bên; xây dựng tuyến kè và nạo vét dòng chảy hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Khe Mây, dài khoảng 1.710 m mỗi bên; nâng cấp hạ tầng Nam sông Hiếu; nâng cấp, cải tạo hạ tầng các khu vực có mức thu nhập thấp.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 – 2027.

Theo Báo Quảng Trị