[Đà Nẵng] Infographic – Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào 3 phân khu thuộc Khu công nghệ cao

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA) vừa công bố ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào 3 phân khu thuộc Khu Công nghệ cao Đà Nẵng năm 2023.

Theo Báo Đà Nẵng