“Điểm tựa” kết nối

Với sứ mệnh và vai trò là tổ chức quốc gia cho cộng đồng doanh nghiệp, VCCI đã đồng hành, gắn kết doanh nghiệp, lấy liên kết làm sức mạnh để cùng tạo nên một cộng đồng hợp tác cùng phát triển.

Chia sẻ với DĐDN, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Nguyễn Văn Vy nhận xét, xuyên suốt các hoạt động, VCCI luôn lấy mục tiêu phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân làm trọng tâm.

Diễn đàn “Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Tư duy và hành động trong giai đoạn mới” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức dưới sự chỉ đạo của VCCI và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi

Trong đó, VCCI chủ động tích cực tham gia xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Qua đó, vai trò của VCCI ngày càng được khẳng định và đề cao.

Tham gia xây dựng thể chế và chính sách pháp luật của VCCI được thực hiện trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật; rà soát, nghiên cứu việc thực thi văn bản pháp luật và đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền trong cải cách hành chính, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp.

VCCI đã tổ chức nghiên cứu góp ý vào nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ban soạn thảo, biên tập, hội đồng thẩm định, thẩm tra các dự án dự thảo văn bản; đồng thời tổ chức lấy ý kiến, góp ý pháp luật, chính sách của doanh nghiệp, các hiệp hội thông qua các hội nghị, hội thảo.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng tâm đắc với nhiều báo cáo được xây dựng công phu của VCCI, trong đó đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền các quy định, vấn đề chồng chéo lớn trong thực thi những dự án Luật lớn hay những quy định có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, cộng đồng kinh doanh Việt Nam.

Từ những đề xuất kiến nghị của VCCI được tiếp thu, nhiều quy định pháp luật đã được xem xét, sửa đổi góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và phù hợp với tình hình, bối cảnh mới. Những nghiên cứu, đóng góp của VCCI vừa bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp vừa góp phần làm cho các nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật phản ánh được nguyện vọng, ý kiến của doanh nghiệp, tạo ra đột phá trong chính sách, bảo đảm tính thực thi và hành lang pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp.

Bám sát thực tiễn và đón đầu xu hướng

Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên khẳng định: VCCI đã đồng hành cùng Hiệp hội trong quá trình phát triển. Những năm qua, nhiều doanh nghiệp thành viên thường xuyên nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt của VCCI, trong đó chú ý là các cơ hội giao thương với đối tác trong và ngoài nước, các hoạt động tư vấn pháp lý và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác với đối tác; hỗ trợ xin cấp C/O, giấy chứng nhận xuất xứ và các chứng từ cần thiết trong giao dịch thương mại theo tập quán quốc tế…

Theo Tổng thư ký Đặng Phúc Nguyên, hàng tuần Hiệp hội đều đặn nhận được thông tin về các chương trình hỗ trợ của VCCI với các hoạt động như xúc tiến thương mại đầu tư, đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp… Những chương trình này được Hiệp hội phổ biến kịp thời để các doanh nghiệp thành viên nắm bắt và tham gia theo nhu cầu. Theo đánh giá của ông Đặng Phúc Nguyên, hoạt động đào tạo, tập huấn được VCCI bám sát nhu cầu thực tiễn và đón đầu các xu hướng mới.

Những năm qua, đặc biệt là sau dịch bệnh COVID – 19, tình hình kinh tế thế giới có nhiều thay đổi tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong ngành. Đặc biệt, Việt Nam đã tham gia nhiều FTA thế hệ mới, mở ra nhiều thị trường xuất khẩu mới và cơ hội hợp tác, xuất nhập khẩu hàng hoá cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nông sản nói riêng.

Để nắm bắt cơ hội này, doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn trong việc tìm hiểu thông tin pháp luật, chính sách, thị trường xuất khẩu… cũng như các hoạt động đào tạo, tập huấn hỗ trợ, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh cần thiết trong tình hình mới. Sự hỗ trợ này, theo Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả, VCCI đang thực hiện rất tốt, ngày càng toàn diện và chuyên nghiệp.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp