[Đà Nẵng] Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý

Chiều 6-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành ngân hàng thành phố năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố trong công tác quản lý ngoại hối, quản lý hoạt động thanh toán trên địa bàn; xử lý các kiến nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; tích cực phối hợp các sở, ban, ngành trên địa bàn triển khai thực hiện các chủ trương của thành phố.

Trong năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị ngành ngân hàng thành phố đặc biệt chú trọng các giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; bảo đảm các tổ chức tín dụng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực được cấp phép. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất hợp lý; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn được cơ cấu lại nợ vay, tiếp tục được vay vốn phát triển sản xuất; khuyến khích các tổ chức tín dụng trên địa bàn dành nguồn vốn tín dụng phục vụ 5 lĩnh vực ưu tiên; dành nguồn vốn để hỗ trợ cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân vùng nông thôn, khu vực đông người lao động, công nhân để hạn chế tín dụng đen, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 30-11-2022, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 167.788 tỷ đồng, tăng 8,95% so với cuối năm 2021. Tiền gửi Việt Nam đồng đạt 161.963 tỷ đồng, tăng 8,34%; tiền gửi ngoại tệ đạt 5.825 tỷ đồng, tăng 29,33%. Ước đến cuối tháng 12-2022, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 170.000 tỷ đồng, tăng 10,39% so với cuối năm 2021.

Tiền gửi Việt Nam đồng đạt 164.000 tỷ đồng, chiếm 96,47% tổng nguồn vốn, tăng 9,7% so với cuối năm 2021; tiền gửi ngoại tệ đạt 6.000 tỷ đồng, chiếm 3,53% tổng nguồn vốn, tăng 33,21% so với cuối năm 2021. Đến ngày 31-12-2022, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng ước đạt 208.000 tỷ đồng, tăng 4,52% so với cuối năm 2021. Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên tối đa là 5,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn khoảng 8-10%/năm, trung và dài hạn phổ biến ở mức 10-12%/năm.

* Cũng chiều 6-1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tính đến ngày 31-12-2022, tổng nguồn vốn thực hiện trên địa bàn quận đạt 631,6 tỷ đồng, tăng 105,1 tỷ đồng so với năm 2021, trong đó, nguồn vốn địa phương là 263,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,74%.

Doanh số cho vay đạt 238,7 tỷ đồng với 3.658 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 631,4 tỷ đồng, với 12.790 khách hàng, tăng 105,3 tỷ đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng 20,03%. Đặc biệt, phường Hòa Minh có dư nợ hơn 188 tỷ đồng, là đơn vị phường có dư nợ lớn nhất toàn quốc.

Năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng dư nợ tối thiểu 12%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,04%, tối thiểu 98% tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn, huy động vốn đạt 100% kế hoạch giao. Dịp này, 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2022 được Chủ tịch UBND quận khen thưởng.

Theo Báo Đà Nẵng