[Đà Nẵng] Kêu gọi đầu tư 10 dự án trung tâm logistics

TP. Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 10 dự án trung tâm logistics, gồm một dự án là trung tâm logistics cấp vùng, hạng I; một trung tâm logistics chuyên dụng hàng không và 8 trung tâm logistics cấp tỉnh.

Cụ thể, trung tâm logistics Cảng Liên Chiểu được quy hoạch là trung tâm logistics cấp vùng, hạng I, với quy mô 30 – 35ha vào năm 2030 và đến năm 2050 nâng lên thành 65 – 70ha.

Trung tâm logistics Cảng Liên Chiểu sẽ là trung tâm logistics cảng biển với các dịch vụ cảng biển, bãi container, kho ngoại quan, kho CFS…

Tiếp theo, trung tâm logistics cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch là trung tâm logistics chuyên dụng hàng không với quy mô đến năm 2030 là 4 – 5ha, mở rộng nâng cấp lên 8 – 10ha đến năm 2050. Đây sẽ là trung tâm logistics chuyên dụng phục vụ dịch vụ logistics hàng không.

Trong khi đó, 8 dự án trung tâm logistics cấp tỉnh gồm: Dự án trung tâm logistics Ga hàng hóa Kim Liên quy mô 5 – 6ha vào năm 2030, 8 – 10ha vào năm 2050, là trung tâm logistics đường sắt, hỗ trợ logistics cảng biển với các dịch vụ hỗ trợ khu công nghiệp Hòa Khánh.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 10 dự án trung tâm logistics. Ảnh: Thành Vân.

Dự án trung tâm logistics Hòa Phước được quy hoạch quy mô 5 – 7ha đến năm 2030 và mở rộng đạt 10 – 15ha đến năm 2050, là trung tâm logistics và trung chuyển hàng hóa, tổng kho lạnh, kho mát, kho ngoại quan chợ đầu mối, chuyên cung cấp dịch vụ lưu trú, vận chuyển hàng hóa phục vụ chợ đầu mối;

Dự án trung tâm logistics Khu công nghệ cao Đà Nẵng quy mô 3 – 5ha đến năm 2030 và mở rộng lên 15 – 20ha đến năm 2050, là trung tâm logistics đường bộ phụ trợ trung tâm logistics hàng không và đường sắt, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Dự án trung tâm logistics Hòa Phú quy mô 3 – 5ha đến năm 2030 và mở rộng đến 5 – 8ha vào năm 2050 với chức năng là trung tâm logistics đường bộ hỗ trợ kết nối hành lang Đông – Tây, chuyên dịch vụ lưu trữ, vận tải hàng hóa, dịch vụ môi giới, thủ tục hải quan.

Dự án trung tâm logistics Hòa Nhơn (kết hợp cảng cạn) có quy mô 40ha vào năm 2030, đến năm 2050 có thể mở rộng đến 75ha, là trung tâm logistics đường bộ, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phương tiện vận tải đường bộ, dịch vụ môi giới vận tải và dịch vụ logistics hàng hóa.

Dự án trung tâm logistics Hòa Ninh có quy mô 20ha, là trung tâm logistics hỗ trợ Khu công nghiệp Hòa Ninh, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khu công nghiệp Hòa Ninh.

Dự án trung tâm logistics và kho bãi khác (trên các đường tránh của tuyển cao tốc, tại các khu, cụm công nghiệp…) với quy mô 60 – 70ha đến năm 2030 và mở rộng ra 110 – 120ha đến năm 2050, các trung tâm này sẽ hỗ trợ các trung tâm logistics tập trung, thu gom và phân phối hàng hóa cho TP. Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với các dịch vụ logistics đô thị và dịch vụ logistics khác.

Dự án trung tâm logistics Hòa Hiệp Bắc quy mô 42ha, là trung tâm logistics hỗ trợ khu bến cảng Liên Chiểu, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ cảng biển tại khu bến Liên Chiểu, cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Theo Trang Nhà đầu tư