[Gia Lai] Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Ngày 23-10, tại thị xã An Khê, Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) bế mạc khoá học “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023” cho các doanh nghiệp của huyện Kbang, Mang Yang, Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổ chức 3 khóa hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Ảnh: H.D

Theo đó, trong thời gian 11 ngày (từ 13 đến 23-10), Trung tâm Xúc tiến đầu tư đã phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn đấu thầu Đất Việt tổ chức 3 khóa học “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023”. Đại diện trên 300 lượt doanh nghiệp tham gia khóa hỗ trợ được tìm hiểu các chuyên đề: tổ chức tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự; các nội dung về chuyển đổi số quan đến khởi sự doanh nghiệp; những vấn đề về thị trường, marketing và bán hàng; tổ chức quản trị tài chính, dòng tiền; quản trị rủi ro và quản trị chiến lược.

Theo Báo Gia Lai