[Đà Nẵng] Đoàn Đại sứ các nước thành viên EU tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng