[Đà Nẵng] Đặt mục tiêu doanh thu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD

Ngành Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng phấn đấu doanh thu tăng 8,9% so với năm 2023, doanh thu xuất khẩu phần mềm đạt 161,8 triệu USD. Đây là những chỉ tiêu chủ yếu của ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đặt ra trong năm 2024.

Năm 2024, TP Đà Nẵng chọn chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”. Ngành Thông tin và Truyền thông thành phố chọn chủ đề “Phổ cập hạ tầng số, sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số – Động lực mới tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”.

Năm 2024, thành phố Đà Nẵng tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp chip bán dẫn vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Theo đó, ngành công nghiệp công nghệ thông tin phấn đấu đóng góp khoảng 10% vào tổng sản phẩm GRDP của Ðà Nẵng. Ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đặt ra các mục tiêu chủ yếu trong năm 2024, như tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thành phố tiếp tục vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa DN, cơ quan nhà nước và nhà trường dựa trên hạ tầng, dữ liệu, chính sách và thông minh.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết, năm 2024, TP Đà Nẵng triển khai thúc đẩy phát triển công nghiệp chip bán dẫn vi mạch và AI.

“Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu UBND thành phố, để DN có thể tiếp cận một số chính sách hỗ trợ từ phía thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục với vai trò là cầu nối từ phía các DN, để có những giải pháp tốt trong ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ quá trình chuyển đổi số. Hướng đến xây dựng xã hội số, chính quyền số và thúc đẩy phát triển kinh tế số”, ông Thanh cho biết.

Theo Trang VOV.VN