[Đà Nẵng] Chấp thuận cho phép 500 taxi điện hoạt động tại thành phố

UBND thành phố đã chấp thuận cho Công ty CP di động xanh và thông minh GSM đăng ký hoạt động vận tải khách bằng xe taxi điện tại Đà Nẵng với số lượng dưới 500 phương tiện.

Cụ thể, theo văn bản số 2946/UBND-SGTVT ngày 9-6-2023, UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải cho phép Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty CP di động xanh và thông minh GSM sử dụng dưới 500 ô tô điện để kinh doanh vận tải.

Taxi điện vừa xuất hiện tại thành phố và chuẩn bị đưa vào kinh doanh vận tải hành khách.

Sở Giao thông Vận tải căn cứ chủ trương của thành phố hướng dẫn Công ty CP di động xanh và thông minh GMS triển khai các thủ tục liên quan, phân kỳ số lượng xe theo từng giai đoạn, bảo đảm với điều kiện cơ sở hạ tầng ở thành phố để hoạt động.

Theo Báo Đà Nẵng