[Đà Nẵng] Bắt đầu triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho người dân

Ngày 19/7, Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn về việc triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho người dân thành phố Đà Nẵng để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử.
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA công cộng) triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố để sử dụng trong các dịch vụ công của thành phố.

Các UBND quận, huyện, phường, xã bố trí không gian tại Bộ phận Một cửa, đồng thời cử đầu mối phối hợp với CA công cộng để triển khai các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn, cấp chữ ký số miễn phí cho người dân. Đồng thời giao các Tổ công nghệ số cộng đồng nghiên cứu tài liệu và phối hợp với các đầu mối CA công cộng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, cài đặt và sử dụng chữ ký số. Tăng cường bố trí Đoàn thanh niên tại Bộ phận Một cửa quận huyện/ phường, xã để hỗ trợ trong việc lập kế hoạch triển khai, trong đó xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm triển khai, địa điểm và thời gian thực hiện; triển khai cung cấp chữ ký số công cộng cho 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh việc tuyên truyền về việc phổ cập, cấp chữ ký số miễn phí cho người dân, sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực ký số công cộng chủ động cử đầu mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị để triển khai, hướng dẫn và cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân; phối hợp với Sở TT&TT trong việc cấp chữ ký số cho nhân viên các doanh nghiệp công nghệ số, các trường học; cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Theo Báo Đà Nẵng