Chủ tịch Quốc hội: Việc hoàn thuế cho doanh nghiệp phải làm ngay

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này tại phiên họp sáng 12/7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi đề cập vấn đề chậm hoàn thuế cho doanh nghiệp còn chậm.

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 và tháng 6, ông Dương Thanh Bình co biết, Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay, trong đó có việc hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục thuế khẩn trương hướng dẫn Cục thuế Hà Nội trong việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xuất khẩu tinh bột sắn của Công ty An Phát theo đúng các quy định của pháp luật về thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Kết quả giải quyết, đề nghị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10/8/2023; chỉ đạo Cục, đơn vị chuyên môn khẩn trương hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm làm lành mạnh hóa thị trường bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tiếp tục nêu ý kiến về việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp mà điển hình là Công ty cổ phần An Phát.

Nhấn mạnh nghị quyết của Quốc hội yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong hoàn thuế giá trị gia tăng, Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo, ông Vũ Hồng Thanh cho rằng, nếu Tổng cục thuế không có hướng dẫn thì cả yêu cầu của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng “gần như chả có giá trị gì”.

Điều hành phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mời Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) Vũ Chí Hùng nêu rõ hướng xử lý việc chậm hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Ông Hùng cho biết, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật Thuế và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính thì hồ sơ hoàn thuế được phân làm hai trường hợp gồm hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau và hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau.

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, nếu đáp ứng đủ điều kiện về hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định thì cơ quan thuế hoàn toàn kịp thời, đúng quy định. Các hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khoản thuế sau thì cần phải kiểm tra để có cơ sở giải quyết, xử lý hoàn thuế theo quy định.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, qua rà soát các thông tin trong những năm gần đây, cơ quan thuế nhận thấy một số doanh nghiệp hoàn thuế xuất khẩu các mặt hàng gỗ, lâm sản có rủi ro cao. Do đó, cơ quan thuế phải thực hiện công tác kiểm tra và xác minh. Có một số đối tượng đã lợi dụng cơ chế chính sách của nhà nước để gian lận và chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội đã có nghị quyết và Chính phủ đã chỉ đạo. “Doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn, tiền hoàn thuế là tiền của người ta còn không cho hoàn nữa, kéo dài mấy năm nữa thì mình làm doanh nghiệp mình có sống được không?” – ông đặt vấn đề.

“Doanh nghiệp nộp thuế đầu vào đương nhiên phải được hoàn thuế đầu ra, đây là nghĩa vụ của Nhà nước chứ người ta không xin. Đây là tiền của người ta, quỹ để hoàn thì năm nào Quốc hội cũng bố trí, mà trì trệ thế này. Việc hoàn thuế phải làm ngay”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Ông Vương Đình Huệ cũng đề nghị Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội phải tiến hành phiên giải trình về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận phần thảo luận về công tác dân nguyện cũng nói: UBTVQH giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách giám sát hoặc tổ chức phiên giải trình về hoàn thuế giá trị gia tăng trong tháng 8, đề xuất các giải pháp khắc phục bất cập./.

Theo Trang Vov.vn