[Bình Định] Một tỉnh miền Trung “thắng lớn” hơn 2.000 tỷ đồng từ du lịch chỉ trong 10 ngày