[Bình Định] Đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể

Đó là đánh giá của đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể (KTTT) tại buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX năm 2023 trên địa bàn tỉnh, chiều 16.11. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh và đại diện các sở, ngành của tỉnh, làm việc với đoàn công tác.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Sở KH&ĐT cho biết: Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai văn bản và các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT, HTX của Trung ương. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy KTTT và HTX phát triển theo hướng bền vững.

Toàn tỉnh hiện có 248 HTXNN và phi nông nghiệp với khoảng 276.700 thành viên; 593 tổ hợp tác với 2.900 thành viên. 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của các HTX trên địa bàn tỉnh khoảng 618,2 tỷ đồng, lợi nhuận 29,2 tỷ đồng.

Nhiều HTX năng động, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, ứng dụng tốt KHKT, đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các DN để phát triển các chuỗi giá trị sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động tại địa phương. KTTT có đóng góp quan trọng, thúc đẩy KT-XH khu vực nông thôn phát triển.

Tuy vậy, KTTT, HTX của tỉnh phát triển chưa bền vững; quy mô HTX còn nhỏ; năng lực về tài chính và năng lực về quản trị còn hạn chế; tính cạnh tranh của sản phẩm chưa cao, nên doanh thu, lợi nhuận vẫn còn thấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thông tin thêm về tình hình KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TIẾN SỸ

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Tuấn Thanh và đại diện các sở, ngành cũng đã thông tin, phân tích làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn chỉ đạo của Trung ương liên quan đến tiền thuê đất, định giá tài sản, công tác tổ chức bộ máy của các HTX và quỹ tín dụng nhân dân; định hướng, giải pháp phát triển KTTT, HTX của tỉnh…

Tỉnh cũng đề nghị Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cân đối, bố trí vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025 và giao vốn cho địa phương triển khai thực hiện. Đề nghị các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, hỗ trợ các HTX tiếp cận, vay vốn tại các ngân hàng. Bộ KH&ĐT cũng cần sớm xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về HTX để công tác quản lý, đầu tư phát triển KTTT, HTX hiệu quả hơn.

Các thành viên của đoàn công tác cũng đã thông tin một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX của Trung ương, tư vấn hướng dẫn cách thức tiếp cận và triển khai hiệu quả hơn các chính sách hỗ trợ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác (Bộ KH&ĐT) Đặng Văn Thanh, Trưởng đoàn công tác, đánh giá: Bình Định đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo và các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT, HTX của Trung ương. Điều này cho thấy, Bình Định đặc biệt quan tâm đến phát triển KTTT, HTX, nhiều chính sách đã đi vào cuộc sống giúp KTTT, HTX tại địa phương phát triển ngày càng bền vững. Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh là rất xác đáng, đoàn công tác sẽ ghi nhận đầy đủ, báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo quốc gia về KTTT cùng các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ tỉnh.

Theo Báo Bình Định