6 tháng năm 2023: 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

6 tháng năm 2023, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 164,45 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 22,75 tỷ USD (Khu vực kinh tế trong nước đạt 43,41 tỷ USD, giảm 11,9%, chiếm 26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 121,04 tỷ USD, giảm 12,2%, chiếm 73,6%.

6 tháng đầu năm 2023 có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,8%).

Mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% trong cả năm 2023 khó khăn hơn khi các ngành hàng xuất khẩu chính yếu có mức tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm.

Theo Trang VTV.VN