Khóa đào tạo Kỹ năng áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen nhằm nâng cao năng suất trong doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, kết quả kinh doanh và mang lại nhận thức cải tiến cho các doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức:

 

Khóa đào tạo Kỹ năng áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen nhằm nâng cao năng suất trong doanh nghiệp

  • Thời gian: Ngày 8 tháng 7 năm 2020 (đăng ký lúc 7h30 sáng)
  • Địa điểm: Hội trường VCCI Đà Nẵng (26 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng)   

 

Mục đích đào tạo:

+ Nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp nhằm áp dụng hiệu quả phương pháp cải tiến liên tục từ quá trình sản xuất đến quá trình phân phối: giảm lãng phí trong các lĩnh vực như hàng tồn kho, hàng không đạt chất lượng, sản phẩm dư thừa, giảm thời gian chờ đợi, vận chuyển, thao tác nhân viên, chất lượng không đạt…

+ Tạo động lực thúc đẩy các cá nhân có ý tưởng cải tiến trong các hoạt động của mình; Tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết, ý thức hướng tới giảm thiểu lãng phí.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo, quản lý cấp trung và các cán bộ làm công tác liên quan.

Giảng viên: Thạc sĩ Cao Hoàng Long – Viện Năng suất Việt Nam

Chương trình: Đính kèm

Phí tham dự: Miễn phí

Link đăng ký chương trình: Tại đây

 

VCCI Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự khóa đào tạo nêu trên.

Để xác nhận tham dự xin vui lòng liên hệ Ms.Trần Thị Hoa:

Điện thoại: 02363.562538/ 0979111791

Email: hoatt-dn@vcci.com.vn/hoatt.vcci@gmail.com