Kế hoạch hoạt động tháng 10/2023
Bên cạnh các hoạt động dự kiến như kế hoạch, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên còn triển khai các hoạt động:
🔸 Hỗ trợ doanh nghiệp trong tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thương mại, tư vấn cải thiện môi trường kinh doanh.
🔸 Tham gia đánh giá, đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp của các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.
☎️ Liên hệ VCCI Miền Trung – Tây Nguyên (02363.821719) để biết thêm chi tiết về các hoạt động.